Каталог за

Каталог за и стройтелни услуги

указателни табели

указателни табели

указателни табели


Производство на указателни табели.
Можем да изработим стандартни указателни табели с индивидуални размери за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата.
По БДС 1517/2006г. се изработват указателните табели.
Освен изработка на указателни табели предлагаме и монтиране на пътната сигнализация.

(2 stars ★★)

Публикувано от Пътни табели и знаци,


изработка и монтаж на указателни табели

изработка и монтаж на указателни табели

изработка и монтаж на указателни табели


Проектиране и производство на стандартна пътна сигнализация.
Фирмата изработва и монтира висококачествени светлоотразителни указателни табели за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.
Указателните табели се изработват съгласно БДС 1517/2006г.
След изработката на указателните табели предлагаме и монтирането им.

(3 stars ★★★)

Публикувано от Пътни табели и знаци,


производство по поръчка на указателни табели

производство по поръчка на указателни табели

производство по поръчка на указателни табели


Производство на указателни табели.
Изпълняваме поръчки за временна и постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми и частни възложители.
Изработените от нас указателни табели са по БДС 1517 / 2006г.
След изработката на указателните табели предлагаме и монтирането им.

(1 stars ★)

Публикувано от Пътни табели и знаци,


производство по поръчка на указателни табели

производство по поръчка на указателни табели

производство по поръчка на указателни табели


Изработка на указателни табели по поръчка.
Специализирани сме в производството и монтажа на указателни табели и други пътни знаци.
Указателните табели се изработват съгласно БДС 1517/2006г.
Освен изработка на указателни табели предлагаме и монтиране на пътната сигнализация.

(0 stars )

Публикувано от Пътни табели и знаци,


произвеждане на указателни табели по поръчка

произвеждане на указателни табели по поръчка

произвеждане на указателни табели по поръчка


Производство на указателни табели.
Фирмата е специализирана в производството на стандартни указателни табели с индивидуални размери за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата.
Произведените от нас указателни табели са по БДС 1517/2006г.
След изработката на указателните табели предлагаме и монтирането им.

(9 stars ★★★★★★★★★)

Публикувано от Пътни табели и знаци,


..